23.08.2016 Kl. 09:24  
ETF Allianse inviterer med dette til møte med idrettslagene i det gamle klubbhuset på Myhrer torsdag 15. september klokken 20.00.

Alliansen har foreløpig følgende saker:

 

- Kort status fra hvert idrettslag

- Medlemskontingent

    - Fordeling

    - Kontingent 2018

    - Orientering om KlubbAdmin

- Orientering utvikling Myhrer Stadion

- Orientering om økt bruk av Klubbhuset (gamle)

- Æresmedlemmer og kriterier for utnevnelse

- Valgkomiteen, en representant fra hvert idrettslag.

 

Er det andre saker som ønskes tatt opp, send en e-post til undertegnede innen 8.september.

Hvert idrettslag oppfordres til å stille med 2 representanter i møtet.

 

Velkommen!


Vis alle nyheter