Leie av lokaler
Det vil være anledning til å leie lokalene i kjelleren på det gamle klubbhuset på Myhrer til selskapeligheter; konfirmasjon, dåp etc. For å leie lokalene, må man være medlem av Eidsvold Turnforening.
Leder av ETF Allianse Vidar Nyland, tlf 917 97 839, vil koordinere bestllinger av lokalene, og kan fortelle om betingelsene for leietakere.

Møtevirksomhet på klubbhuset

Hvis noen ønsker å benytte lokalene i klubbhuset til møter, bes det om at dette meldes Øystein Snekkerhaugen på mail: oystein.snekkerhaugen@handball.no i god tid slik at dette kan legges ut på siden. Dette vil føre til en god oversikt over når klubbhuset er ledig.

Hva skjer?

Torsdag 1. februar 19-21. Styremøte skøyter
Onsdag 14.02 19.00-21.00. Møte senior Håndball Roar Habberstad
Torsdag 22. februar. 09.00-17.00. Karin Michaelsen
Torsdag 22. februar. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Fredag 23.feb. klokken 16.00 - søn 25. feb klokken 16.00. Karin Michaelsen
Tirsdag 27.februar. 19.00-22.00. Årsmøte ETF Håndball
Torsdag 1.mars. 19.00-22.00. Årsmøte ETF Skøyter
Mandag 12.mars. 19.00 - 22.00. Årsmøte ETF Håndball fortsetter fra 27.februar
Tirsdag 13.mars. 19.00-22.00. Årsmøte ETF Gymnastikk & Turn
Torsdag 15.mars. 19.00-22.00. Årsmøte ETF Alliansen
Torsdag 4.april. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Fredag 4. mai - søndag 6. mai. Konfirmasjon Karl-Inge Svendsen
Torsdag 9.mai. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 13.juni. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 22.august. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 19.september. 19.00-20.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 19.september. 20.00-22.00. Alliansen møte med idrettslagene
Torsdag 24.oktober. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 28.november. 18.00-22.00. Styremøte Alliansen

2019
Torsdag 17.januar. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 21.februar. 19.15-22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 14.mars. 19.00-22.00. Årsmøtet Alliansen