Leie av lokaler
Det vil være anledning til å leie lokalene i kjelleren på det gamle klubbhuset på Myhrer til selskapeligheter; konfirmasjon, dåp etc. For å leie lokalene, må man være medlem av Eidsvold Turnforening.
Leder av ETF Allianse Vidar Nyland, tlf 917 97 839, vil koordinere bestllinger av lokalene, og kan fortelle om betingelsene for leietakere.

Møtevirksomhet på klubbhuset

Hvis noen ønsker å benytte lokalene i klubbhuset til møter, bes det om at dette meldes Øystein Snekkerhaugen på mail: oystein.snekkerhaugen@handball.no i god tid slik at dette kan legges ut på siden. Dette vil føre til en god oversikt over når klubbhuset er ledig.

Hva skjer?

 
Onsdag 12. januar klokken 19.00: Styremøte ETF skøyter
Onsdag 8. februar klokken 18.30 - 20.30: Styremøte ETF Skøyter
Tirsdag 28. februar klokken 18.00 - 21.00: Årsmøte ETF Skøyter
Torsdag 2. mars klokken 19.00: Årsmøte ETF Allianse
Mandag 20. mars klokken 19.00-2100: Årsmøte gymnastikk og turn.
Torsdag 6. april klokken 19.15: Styremøte Alliansen
Tirsdag 18. april klokken 18.30-21.00: Regionsmøte Skøyter
Torsdag 4. mai klokken 09.00 - 18.00: Norges kvinnelige gymnastikk veteraner
Helgen 26.-28. mai.  Linda Jensen konfirmasjon
Onsdag 7. juni klokken 16.30 - 20.00. Eidsvold Turn Håndball v/ Øystein
Torsdag 8. juni klokken 19.00: Styremøte Alliansen
Tirsdag 15. august klokken 18.00. Gym og Turn
Torsdag 14.september kl 19.00: Alliansen styremøte og møte med idrettslagene 
Torsdag 19.oktober kl 19.00: Alliansen styremøte
Fredag 10.november - Søndag 12.november: Vidar Nyland
Tirsdag 14. november - styremøte skøyter. 18-20
Torsdag 16.november: Norges kvinnelige gymnastikk veteraner Karin Michaelsen
Torsdag 7.desember - Lørdag 9.desember: Ås skole
Onsdag 20.desember -  Fredag 22.desember: Nina Kristengård
Fredag 23.feb. klokken 16.00 - søn 25. feb klokken 16.00. Karin Michaelsen