Eidsvold Turnforening regner 29. april 1910 som sin stiftelsesdato. Foreningens første navn var Eidsvold Idrætslag, men allerede etter to år ble navnet endret.
Den første idrettsplassen tilhørte gårdbruker Hans Vilberg, da et forsøk på å leie et jorde på prestegårdens eiendom ikke førte fram. Eidsvold Turnforenings egen idrettsplass på Myhrer kom først i 1916.

Mer historikk kan leses i jubileumsboka.