08.05.2021 Kl. 11:00  
Årsmøtet til ETF Alliansen avholdes 3.juni 2021 kl. 19.00 i det "Gamle klubbhuset på Myhrer".

Årsmøtet skulle opprinnelig vært avholdt 18.mars, men ble utsatt grunnet pandemien.

Møtet avholdes etter gjeldende smittevern på møtetidspunktet.
Eventuelle endringer grunnet endret smittevern vil bli varslet på vår hjemmeside.

Link til årsmøtepapirene er nedenfor.Velkommen!

Med hilsen 
ETF Alliansen, styret

Vis alle nyheter