16.03.2021 Kl. 11:39  
Årsmøtet til ETF Allianse er utsatt - nytt tidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.

På grunn av situasjonen rundt coronaviruset, nye restriksjoner for Viken fylkeskommune er det besluttet å utsette årsmøtet inntil videre..

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt i god tid forut for avholdelse av møtet.

For styret i ETF Allianse
Morten Kristoffersen
sekretær

Vis alle nyheter