13.03.2020 Kl. 15:28  
Årsmøtet til ETF Allianse er utsatt - nytt tidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.

På grunn av situasjonen rundt coronaviruset har Norges Idrettsforbund utsatt fristen for gjennomførelse av årsmøter til 15.juni. Styret har derfor besluttet å utsette årsmøtet.

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt i god tid forut for avholdelse av møtet.

For styret i ETF Allianse
Morten Kristoffersen
sekretær

Vis alle nyheter