21.01.2018 Kl. 12:17  
Eidsvold Turnforening Alliansen sitt årsmøte er torsdag 15.mars kl. 19.00 på Myhrer (Gamle klubbhuset).
Saker som ønskes behandlet bes levert ETF Alliansen sitt styre /sekretær Morten Kristoffersen (mortenkristo@gmail.com) senest 14 dager før møtedato.
Vel møtt!

Vis alle nyheter